Oslo Jazzfestival

Oslo Jazzfestival er også holdt i August hvert år i hovedstaden. Dette er en internasjonal jazzfestival som først ble holdt i Oslo i 1986 og hadde over 40 etter et toårig pilotprosjekt organisert av Aage Teigen. Oslo Jazzfestival fokuserer på Jazzmusikk av de typene som spilles på scener i Oslo, som generelt sett er tradisjonell jazz, Dixieland jazz og New Orleans jazz. I 1995 ble organisasjonen registrert som en stiftelse med Truls Helwig som styreformann og Aage teigen som Daglig Leder. På den tiden opererte stiftelsen med et budsjett på mer enn 5 millioner kroner. I 2002 fikk Aage Teigen en artistpris fra Oslo By for sin innsats i å bygge jazzfestivalen. I 2006 hadde konserten vokst til 70 konserter, mange av dem gratis, med 450 musikere på 18 scener og 70 000 tilskuere. Aage Teigen styrte fortsatt arrangementet med støtte fra 200 frivillige. Musikken inkluderer nå alle typer jazz. I 2017 blir Oslo Jazzfestival holdt 12-19 august i Øvre Slottsgate.